Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

Aluehallintoviraston (AVI) saavutettavuuden valvonnan yksikkö järjesti marraskuussa järjestöjen kuulemistilaisuuden. Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua laista digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaista.