Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

Aluehallintoviraston (AVI) saavutettavuuden valvonnan yksikkö järjesti marraskuussa järjestöjen kuulemistilaisuuden. Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua laista digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaista.

Pyysimme järjestöiltä etukäteen lausuntoja digipalvelulaista ja saavutettavuudesta. Lausunnoista ja kuulemistilaisuudessa käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että hyvin laaja joukko ihmisiä tarvitsee saavutettavampia digipalveluja.

Teknisen saavutettavuuden lisäksi palveluihin toivotaan sekä sivuston rakenteellista että kielellistä selkeyttä ja loogisuutta. Lausunnoissa toistui se, että selkokielisiä digipalveluja on edelleen liian vähän. Myös viittomakielistä sisältöä toivottiin lisää.

Lisäksi palvelujen keskinäinen erilaisuus ja muuttuminen nopealla tahdilla luovat monelle haasteita. Yhtenäinen toimintalogiikka eri sivustojen välillä auttaisi epävarmempia digipalvelujen käyttäjiä.

Vaikka digipalvelulaki ei ota kantaa palvelujen kieleen eikä se velvoita selkokielen käyttöön, aiomme omalla viestinnällämme korostaa käytettävyyden, sisältöjen ymmärrettävyyden ja selkokielen tärkeyttä osana saavutettavampia digipalveluja.

Toivoimme järjestöiltä myös kommentteja liittyen ensi vuonna alkavaan kaksivuotiseen digipalvelujen valvontajaksoon. Otamme saamamme kommentit huomioon valvonnan kohdistamisessa ja otannan valinnassa. Tarkoitus on olla avoin siitä, mitä ja miten valvotaan.

Järjestöjen asiantuntevat näkemykset saavutettavuudesta ovat meille äärimmäisen arvokkaita. Jatkamme ilolla antoisaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ensi vuonna.

Katso myös nämä

Digipalvelulaki osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa

Lue edellinen

Suuntana sama määränpää

Lue seuraava