Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuston hankinta: näin otimme saavutettavuuden huomioon

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki) tuli voimaan 1.4.2019. Viranomaisten tulee nyt huomioida kaikkien digitaalisten palvelujen eli verkkosivustojen ja mobiilisovellusten, hankinnassa digipalvelulain saavutettavuutta koskevat säännökset.

Keskustelua ja huolta on aiheuttanut se, miten nämä saavutettavuusvaatimukset otetaan parhaiten huomioon uusia hankintoja tehtäessä.

Sinänsä hankinnan tekeminen saavutettavuusvaatimukset huomioiden ei ole sen kummempaa kuin muidenkaan vaatimusten huomioiminen hankinnoissa. On erilaisia tapoja päästä kunnialla maaliin niin, että saavutettavuus on todellakin huomioitu ja saadaan saavutettavia ratkaisuja. Kuitenkaan pelkkä toimittajan lupaus tarjouksessa ei riitä, usein vaaditaan myös tilaajan omaa aktiivisuutta, jotta voidaan varmistua siitä, että saavutettavuus todellakin huomioidaan.

Saavutettavuusvaatimukset.fi

Saavutettavuusvaatimukset.fi julkaistiin kesäkuussa 2019. Verkkosivuston tuli täyttää heti alusta lähtien digipalvelulain velvoitteet saavutettavuudesta.

Sivuston hankinta toteutettiin pienhankintana, koska hankintalain kansallinen raja-arvo alittui. Tarjouspyynnöt lähetettiin kolmelle toimijalle, joilla arvioitiin olevan kiinnostusta ja osaamista uuden saavutettavan sivuston tekemiseen.

Tarjouspyynnössä pyydettiin esimerkki, jolla kyseinen toimittaja lähtisi tekemään verkkosivuston.

Tässä esimerkissä pyydettiin kuva sivuston sisältösivusta, jossa on seuraavat osat:

  • päänavigaatio
  • alanavigaatio
  • sisältöelementti, jossa on käyttäjän valinnan perusteella suuremmaksi avattava kuva, jotakin tekstiä ja kolmen tason otsikoita sekä tekstimuotoinen linkki tekstin seassa.
  • yksinkertainen lomake, jolla käyttäjä voi antaa palautetta (sis. pakollinen kenttä nimelle ja sähköpostille, pakollinen valintakysymys ja vapaaehtoinen avoimen palautteen tekstikenttä)
  • fokuksessa oleva navigaatioelementti

Toimittajan tuli esimerkin yhteydessä selostaa tekstimuodossa, miten sivun yllä mainittujen elementtien ja toiminnallisuuksien toteutuksessa huomioidaan digipalvelulain vaatimat WCAG 2.1 -kriteerit.

Tämän jälkeen nämä pyydetyt suunnitelmat arvioi saavutettavuusasiantuntija. Suunnitelmat olivat anonyymeja, joten asiantuntijan tekemä arvio perustui aidosti pelkästään esitettyihin malleihin.

Asiantuntijan arvion perusteella tarjouksille annettiin laatupisteet. Tarjouspyynnössä pyydettiin lisäksi esittämään referenssejä saavutettavuustyöstä, joista oli mahdollista saada lisäpisteitä. Nämä yhdessä tarjouksessa esitetyn hinnan kanssa määrittivät sen, kuka toimijoista valikoitui kumppaniksi työstämään uutta verkkosivustoa.

Itse sopimukselle kirjattiin kohta, jossa kerrottiin, että ennen verkkosivuston julkaisemista tullaan teettämään arvio sivuston saavutettavuudesta asiantuntijalla ja tämän asiantuntijan mahdollisesti esiin nostamat saavutettavuushaasteet tai -puutteet tulee korjata ilman lisäkustannuksia. Arvio osoittautui erittäin tarpeelliseksi: löytyi useita korjattavia puutteita, jotka toimittaja korjasi ilman lisäkustannuksia sopimuksen mukaisesti.

Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto kasvaa ja kehittyy uudella sisällöllä koko ajan ja kaikessa kehitystyössä tulee luonnollisesti ottaa saavutettavuus huomioon. Vaikka hankinta olisikin onnistunut ja digitaalinen palvelu saadaan julkaistua hyvinkin saavutettavana, täytyy saavutettavuustyötä jatkaa ja muistaa  saavutettavuus aina kun sivustoa päivitetään tai kehitetään.

 

Katso myös nämä

Viranomaisten uusilta verkkosivuilta puuttuu lain vaatimia saavutettavuustietoja

Lue edellinen

Selkeyden lisääminen madaltaisi verkkopalveluiden käytön kynnystä

Lue seuraava