Käsi pitelee hehkulamppua taivaanrantaa vasten

Julkis­oikeudellisen lai­toksen tulee soveltaa digi­palvelu­lakia

Asian kuvaaminen

Aluehallintovirasto sai nimettömän ilmoituksen yhtiön verkkosivuston saavutettavuuspuutteista. Yhtiö oli katsonut, ettei se kuulu digipalvelulain soveltamisalaan, koska se ei hoida julkista hallintotehtävää. Asiaa selvittäessä kuitenkin ilmeni, että osakeyhtiö oli julkisoikeudellinen laitos, joka kuuluu digipalvelulain piiriin.

Asian ratkaisu

Aluehallintovirasto ilmaisee käsityksenään, että osakeyhtiön verkkosivuston tulee olla digipalvelulain 3 luvun vaatimusten mukainen. Palvelusta tulee myös löytyä saavutettavuusseloste.

Ratkaisun perustelut

Osakeyhtiö oli tulkinnut, että se ei ole digipalvelulaissa tarkoitettu viranomainen. Selvityksensä perusteella sillä ei ole julkisia hallintotehtäviä. Digipalvelulain 3 luvun vaatimuksia sovelletaan myös julkisoikeudellisten laitosten digitaalisiin palveluihin.

Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat pitäneet ratkaisuissaan yhtiötä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä.  Yhtiön antaman lisäselvityksen mukaan se on katsottu hankintayksiköksi nimenomaan julkisoikeudellisena laitoksena.

Digipalvelulain hallituksen esityksen mukaan julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän on tarkoitettu vastaavan hankintalainsäädännössä omaksuttua julkisoikeudellisen laitoksen käsitettä. Avi ilmaisee käsityksensä siitä, että julkisoikeudellisena laitoksena yhtiön tulee noudattaa digipalvelulain mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.

Digipalvelulain mukaan yhtiön on siten varmistettava digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Lisäksi yhtiön on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta.

Aluehallintovirasto on arvioinut asiaa vain digipalvelulain 3 luvun soveltamisen näkökulmasta. Aluehallintovirasto ei ota kantaa hankintalain soveltamiseen muutoin.

Keskeinen lainsäädäntö

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 2–3 §, 7 §, 9 §, 11–12 §, 17 §

Katso myös nämä

Saavutettavuus­puutteita ei voi jättää korjaamatta

Lue edellinen

Digitaalinen saavutettavuus on paitsi vaatimus, myös kilpailutekijä

Lue seuraava