Aluehallintovirasto on käynnistänyt mobiilisovellusten saavutettavuuden kattavan valvonnan

Digitaalisten palvelujen valvontaohjelman mukainen mobiilisovellusten saavutettavuuden valvonta on käynnistynyt. Aluehallintovirasto on valikoinut tämän vuoden valvontaotokseen neljä mobiilisovellusta. Verkkosivustojen osalta saavutettavuuden kattava valvonta alkoi toukokuussa.

Mobiilisovellukset tulivat digipalvelulain ja siten saavutettavuusvaatimusten piiriin 23.6.2021, joten niiden osalta ensimmäinen valvontajakso on normaalia lyhyempi ja valvottavien sovellusten määrä pienempi. Tänä vuonna valvonnan kohteena on neljä viranomaisten keskeistä mobiilisovellusta. Ensi vuonna valvontaotokseen valikoidaan yhteensä 12 mobiilisovellusta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu lain saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta Suomessa. Virasto valvoo digipalveluja kahdella eri menetelmällä: yksinkertaistetusti ja kattavasti. Valvonnan toteutus käynnistyi verkkosivustojen kattavalla valvonnalla toukokuussa 2021 (lue lisää 20.5. julkaistusta uutisesta). Yksinkertaistettu valvonta alkaa alkusyksystä 2021.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta määrittelee saavutettavuusvaatimukset ja -velvoitteet sekä niiden valvonnan. Lain tavoitteena on, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää digitaalisia palveluja. Lain piiriin kuuluvat erityisesti viranomaisten, julkisrahoitteisten organisaatioiden sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden digitaaliset palvelut.

”Kattavan valvonnan kohteena olevien mobiilisovellusten valinta on tehty samojen periaatteiden mukaan kuin verkkosivustojenkin osalta. Valinnassa on huomioitu ennen kaikkea vammaisjärjestöjen näkemykset toimialoista, joiden tulisi sisältyä valvontaan”, kertoo saavutettavuusvalvonnan yksikön ylitarkastaja Juha Suomalainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Lisäksi otannassa on huomioitu riskiperusteisuus eli aluehallintovirastoon saapuneet ilmoitukset saavutettavuuspuutteista.”

Valvonnan tavoite on parantaa saavutettavuuden toteutumista, lisätä tietoisuutta saavutettavuudesta ja edistää oppimista. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa määrätä palvelua tarjoavan viranomaisen korjaamaan saavutettavuuspuutteet.

Lain saavutettavuusvaatimukset ja valvonnan periaatteet perustuvat Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviin ja siihen liittyviin toimeenpanopäätöksiin.

Ensimmäisen valvontakauden osalta valvonnan tulokset raportoidaan EU:n komissiolle valvontakauden loppuun 22.12. mennessä.

Saavutettavuuden kattavaan valvontaan valikoidut mobiilisovellukset 2021:

  • 112 Suomi
  • HSL-sovellus
  • Koronavilkku
  • Suomi.fi

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Juha Suomalainen, p. 0295 016 689

Saavutettavuuden valvonnasta tarkemmin aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Katso myös nämä

Avilta Vero­hallin­nolle huomau­tus Palkka.fi-palvelun saavu­tet­tavuus­puut­teista, myös Espoon yllä­pitämän sivuston saavu­tet­tavuu­dessa merkit­täviä ongelmia 

Lue edellinen

Vuosien 2020–2021 verkko­sivustojen ja mobiili­sovellusten saavutettavuuden valvonnan tulokset: digi­palvelujen saavutettavuudessa vaihtelua, puutteita löytyi

Lue seuraava