Hakutulokset

4 tulosta haulla "viestinta"

Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus

Videot parantavat saavutettavuutta On tärkeää, että jokainen saa tietoa itselleen sopivassa muodossa. Olemme erilaisia oppijoita: joillekin sopii tekstin lukeminen, toisille visuaalinen esitystapa, ja kolmannet oppivat kenties kuuntelemalla. Monien ihmisten on...

Ohjeita suunnittelun tueksi

Infograafeja on kuusi erilaista, ja ne esittelevät saavutettavuuden huomiointia erilaisten käyttäjien näkökulmasta. Sivulla on infograafien sisältö myös tekstimuodossa. Ohjeet on käännetty mukaillen Ison-Britannian julkishallinnon gov.uk:n Home Office Digital -yksikön saavutettavuusprojektin...

Saavutettavuus on yhtiötasoista yhteistyötä

Meidän toimintaamme ohjaa Yle-laki, jonka mukaan tehtävämme on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Tätä tehtävää olemme pyrkineet...

Ohjauskirje suorien lähetysten tallenteiden julkaisusta ja kohtuuttomasta rasitteesta

Aluehallintovirastolle muodostuneen käsityksen mukaan palveluntarjoajat menettelevät näin digipalvelulain virheellisen tulkinnan takia. Aluehallintovirasto selventää tällä kirjeellä digipalvelulain erityisesti suorista lähetyksistä tehtyjä videotallenteita koskevia vaatimuksia ja ohjaa palveluntarjoajia digipalvelulain mukaisesta toiminnasta. Digipalvelulain...