5.2.5 Häiriöttömyys

Jos teknologioitaAvautuu uuteen ikkunaan käytetään tavalla, jotka eivät ole saavutettavuudeltaan tuettujaAvautuu uuteen ikkunaan tai jos niitä käytetään tavalla, joka ei noudata ohjeita, niin ne eivät estä käyttäjiä saavuttamasta muuta osaa sivusta. Tämän lisäksi verkkosivuAvautuu uuteen ikkunaan kokonaisuudessaan täyttää ohjeidenmukaisuuden vaatimukset myös kaikissa seuraavissa tilanteissa:

  1. kun teknologia, johon ei nojaudutaAvautuu uuteen ikkunaan, kytketään käyttäjäagentissa päälle,
  2. kun teknologia, johon ei nojauduta, kytketään käyttäjäagentissa pois päältä, ja
  3. kun teknologiaa, johon ei nojauduta, ei tueta käyttäjäagentissa.

Tämän lisäksi seuraavat onnistumiskriteerit pätevät kaikkeen sivun sisältöön, mukaan lukien sisältö, johon ei muutoin nojauduta ohjeidenmukaisuuden saavuttamiseksi, koska näiden onnistumiskriteerien noudattamatta jättäminen saattaisi häiritä sivun käyttöä:

  • 1.4.2 – Audion kontrollointi
  • 2.1.2 – Ei näppäimistöansaa
  • 2.3.1 – Kolme välähdystä tai alle raja-arvon ja
  • 2.2.2 – Tauota, pysäytä, piilota.

Huomautus: Jos sivu ei voi noudattaa ohjeita (esimerkiksi ohjeidenmukaisuuden testisivu tai esimerkkisivu), sitä ei voida sisällyttää ohjeidenmukaisten sivujen joukkoon tai ohjeidenmukaisuudesta kertovaan väittämään.

Saadaksesi lisätietoja, mukaan lukien esimerkkejä, katso Understanding Conformance RequirementsAvautuu uuteen ikkunaan.

Katso myös nämä

5.2.3 Kokonaiset prosessit

Lue edellinen

5.2.4 Vain saavutettavuudeltaan tuettuja tapoja käyttää teknologioita

Lue seuraava