1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, informaation välittämiseen käytetään ennemmin tekstiäAvautuu uuteen ikkunaan kuin tekstiä esittäviä kuviaAvautuu uuteen ikkunaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan olennaisiksi.

Katso myös nämä

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Lue edellinen

1.4.6 Kontrasti (parannettu)

Lue seuraava