1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, informaation välittämiseen käytetään ennemmin tekstiä kuin tekstiä esittäviä kuvia, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Mukautettava: Tekstiä esittävä kuva voidaan visuaalisesti mukauttaa käyttäjän vaatimusten mukaisesti.
  • Olennainen: Tietty tekstin esitystapa on olennainen välitettävän informaation kannalta.

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan olennaisiksi.

Katso myös nämä

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Lue edellinen

1.4.6 Kontrasti (parannettu)

Lue seuraava