1.4.12 Tekstin välitys

Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä ja joka tukee seuraavia tekstin muotoilun ominaisuuksia, sisältöä tai toiminnallisuutta ei menetetä, jos asetetaan kaikki seuraavat muuttamatta mitään muuta tyylimääritystä:

  • Riviväliksi (rivin korkeudeksi) vähintään 1,5 kertaa kirjasinkoko.
  • Kappaleen jälkeisen tyhjän tilan kooksi vähintään 2 kertaa kirjasinkoko.
  • Kirjainväliksi vähintään 0,12 kertaa kirjasinkoko.
  • Sanojen väliksi vähintään 0,16 kertaa kirjasinkoko.

Poikkeus: Kielissä ja kirjoitustavoissa, joissa ei hyödynnetä yhtä tai useampaa ylläolevista ominaisuuksista, voidaan noudattaa kriteeriä vain niiden ominaisuuksien osalta, jotka soveltuvat kyseiseen kielen ja kirjoitustavan yhdistelmään.

Katso myös nämä

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Lue edellinen

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

Lue seuraava