1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältöAvautuu uuteen ikkunaan on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineellaAvautuu uuteen ikkunaan, pois lukien alla luetellut tapaukset.

  • Käyttöliittymäkomponentit, syöte: Ei-tekstuaalisella sisällöllä on sen tarkoituksen kuvaava nimiAvautuu uuteen ikkunaan, jos se toimii käyttöliittymäkomponenttina tai vastaanottaa käyttäjän syötettä. (Katso onnistumiskriteeri 4.1.2Avautuu uuteen ikkunaan, joka asettaa lisävaatimuksia käyttöliittymäkomponenteille ja käyttäjän syötettä vastaanottavalle sisällölle.)
  • Aikasidonnainen media: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on aikasidonnaista mediaa, tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta sisällöstä. (Katso ohje 1.2Avautuu uuteen ikkunaan, joka asettaa lisävaatimuksia medialle.)
  • Testi: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on testi tai harjoitus, joka ei olisi tekstinäAvautuu uuteen ikkunaan esitettynä pätevä, tekstivastineet vähintään kuvailevat tunnistettavasti ei-tekstuaalista sisältöä.
  • Aistinvarainen: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu aikaansaamaan tietty aistinvarainen kokemusAvautuu uuteen ikkunaan, silloin tekstivastineet vähintään kuvailevat tunnistettavasti ei-tekstuaalista sisältöä.
  • CAPTCHA:Avautuu uuteen ikkunaan Jos ei-tekstuaalisen sisällön tarkoitus on varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone, niin tarjolla on tekstivastineita, jotka tunnistavat ja kuvailevat ei-tekstuaalisen sisällön tarkoituksen. Lisäksi tarjolla on vaihtoehtoisia CAPTCHA-muotoja, jotka ottavat huomioon erilaiset vammat ja rajoitteet käyttäen eri aistinvaraisia havaintoja tukevia esitystapoja.
  • Koristeet, muotoilu, näkymättömyys: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on yksinomaan koristeAvautuu uuteen ikkunaan, jos sitä käytetään ainoastaan visuaaliseen muotoiluun tai jos se on käyttäjälle näkymätön, se toteutetaan siten, että avustava teknologiaAvautuu uuteen ikkunaan voi jättää sen huomioimatta.

Katso myös nämä

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)

Lue seuraava