Saavutettavuus lunastaa yhdenvertaisuuden vero.fi-palvelussa

Verohallinto lähti uudistamaan vero.fi-palveluaan kaksi vuotta sitten. Uudistuksen ajoitus oli saavutettavuusdirektiivin kannalta loistava, ja saavutettavuuden vaatimukset pystyttiinkin huomioimaan heti suunnittelusta hankintaan.

Saavutettavuuteen liittyvät asiat olivat Verohallinnossa tuttuja ajalta, jolloin puhuttiin esteettömyydestä. Käytettävyys, sisältöjen ymmärrettävyys ja selkeä kieli ovat olleet organisaation fokuksessa jo pitkään.

Sisältöihin liittyvää työtä on tehty omien sisällöntuottajien lisäksi kielenhuoltajien kanssa, ja selkokielisiä tekstejä on tilattu myös talon ulkopuolelta.

”Jos sisällöt eivät ole ymmärrettäviä tai ne eivät auta ihmisiä, teknisistä ratkaisuista on aika vähän iloa”, Seniha Cihangir Verohallinnon saavutettavuustyöryhmästä kertoo.

Seniha Cihangir.
Saavutettavuus ei ole pelkkää tekniikkaa vaan keskeistä on myös selkeä ja ymmärrettävä sisältö, muistuttaa Seniha Cihangir.

Verohallinnon verkkopalvelu-uudistus on ollut mittava, ja vero.fi-palvelun saavutettavuustyö on vain osa sitä. Oman tiimin lisäksi saavutettavuustyössä on ollut mukana myös ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi arvioinneissa ja sivuston teknisessä toteutuksessa.

Testauksia, uuden oppimista ja ajattelutavan muutosta

Käytettävyystestejä on tehty projektin aikana jopa 100 ihmisen voimin. Kokonaisuus on jo hyvällä mallilla, vaikka suurten sisältömäärien käsittely ja esimerkiksi PDF-tiedostot tulevat työllistämään saavutettavuustyötä tekeviä lähitulevaisuudessa. PDF-tiedostojen on lain vaatimusten myötä mm. oltava luettavissa ruudunlukuohjelmalla.

Projekti on ollut uuden oppimista myös ajattelun tasolla, jotta saavutettavuuden eri ulottuvuudet tulevat huomioiduksi ajoissa. Ohjeistuksiin ja suositeltaviin tapoihin tulee muutoksia, ja kaikkien tekijöiden osaaminen kasvaa. Saavutettavuudesta on tulossa valtavirtaa ja luonteva osa päivittäistä tekemistä.

Keskeisenä kehityskohteena ymmärrettävyys

Vero.fi-palvelussa ei tule enää vastaan käyttöä estäviä teknisiä saavutettavuusongelmia, vaan työtä tehdään nykyisin enemmän ymmärrettävyyden, selkeyden ja käyttömukavuuden parantamiseksi.

Sisältöjen ymmärrettävyys ja palvelun helppokäyttöisyys ovat tärkeitä tekijöitä saavutettavuudessa, ja ne nähdään keskeisinä myös vero.fi-palvelun kehittämisessä ja sisällöntuotannossa.

Yksityiskohtaiset ohjeistukset auttavat sisällöntuottajia

Vero.fi-palvelun kehitystyössä on tehty yksityiskohtaisia ohjeita, joiden avulla eri sisällöntuottajat voivat kirjoittaa verkkoon mahdollisimman yhtenäisiä tekstejä. Ohjeet ovat vapaasti saatavilla vero.fi-sivustolla, ja niistä voi vaikkapa poimia parhaita paloja oman organisaation käyttöön.

Ohjeet on kirjoitettu vero.fi-palvelun sisältöjen näkökulmasta, mutta niissä on paljon myös yleisesti hyödyllistä tietoa.

Saavutettavuuden huomiointi on helpottanut käyttöä

Uudistusten myötä sivuston kävijäliikenne on jo parantunut ja sivulla oloaika laskenut, mikä viittaa laadukkaampaan ja löydettävämpään tietoon.

”Yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo, ja saavutettavuusasiat saavat lainmuutoksen ansiosta painoarvoa eri tavalla kuin ennen. Valtavirtaistumisen myötä muutoksia ei tarvitse kyseenalaistaa eikä perustella, kun palveluun tehdään strategista tai sisällöllistä suunnittelua”, Seniha Cihangir iloitsee.

”Jos sisällöt eivät ole ymmärrettäviä tai ne eivät auta ihmisiä, teknisistä ratkaisuista on aika vähän iloa.”

Videoesitys vero.fi-palvelun saavutettavuuden parantamisesta

Katso myös Seniha Cihangirin esitys vero.fi-palvelussa tehdystä saavutettavuustyöstä. Esitys on taltiointi marraskuulta 2018 AVIn saavutettavuuskiertueelta.

 

Katso myös nämä

Saavutettavuustyö Kelassa: ”Tärkein motivoija on tekijän oma oivallus”

Lue edellinen

Kirjoita blogiimme saavutettavuudesta!

Lue seuraava