Henkilö lukee sähkökirjaa

Esteettömyys­sääntely tuo uusia digitaalisia palveluita saavutettavuus­vaatimusten piiriin

Esteettömyysdirektiivin toimeenpaneva lainsäädäntö tulee voimaan 1.2.2023. Kyseessä on laaja lakipaketti, jossa on tehty muutoksia useaan eri lakiin, mukaan lukien lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki). Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta ja helpottaa näin vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää. Muutokset digipalvelulakiin vaikuttavat myös aluehallintovirastoon, joka valvoo ja ohjaa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamista.

Tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin eli ns. esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.2.2023. Esteettömyysdirektiivin toimeenpano tuo uusia toimijoita ja palveluja digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piiriin ja edistää digitaalisen yhteiskunnan yhdenvertaisuutta. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat digitaalisten palvelujen tarjoajia. Uusien vaatimusten osalta lain soveltaminen ja valvonta alkaa 28.6.2025 alkaen.

Uusia palveluja digipalvelulain velvoitteiden piiriin kesäkuusta 2025 alkaen

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluvat siirtymäajan jälkeen seuraavat kuluttajille tarkoitetut digitaaliset palvelut:

  1. Henkilöliikennepalvelujen digitaaliset palvelut, esimerkiksi digitaaliset lippukaupat, reittioppaat ja digitaalisessa palvelussa olevat liikenne- ja häiriötiedotteet. Osa henkilöliikennepalveluista on jo aiemmin kuulunut digipalvelulain soveltamisalaan.
  2. Sähkökirjat eli e-kirjat
  3. Verkkokaupat
  4. Kuluttajapankkipalvelut esimerkiksi asuntoluotot ja maksupalvelut. Finanssialan palveluja on jo aiemminkin kuulunut digipalvelulain soveltamisalaan.
  5. Audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavat palvelut eli käytännössä suoratoistopalvelujen käyttöliittymät, kuten Yle Areena, Netflix ja MTV Katsomo. Digipalvelulakia sovelletaan käyttöliittymään eli siltä osin kuin palvelussa valitaan ja katsellaan erilaisia sisältöjä.
  6. Viestintäpalvelut eli palvelut, joilla siirretään verkossa viestejä, esimerkiksi Whatsapp ja Skype.

Siirtymäajan jälkeen edellä mainittujen palvelujen tulee täyttää digipalvelulain mukaiset saavutettavuusvaatimukset. Näiden palvelujen tulee täyttää myös laissa määritellyt lisävaatimukset, joita ovat mm. velvollisuus antaa tietoa digitaalisen palvelun toiminnasta ja velvollisuus ilmoittaa saavutettavuusvaatimuksista poikkeamisesta valvontaviranomaiselle. Uudet vaatimukset eivät koske mikroyrityksiä. Mikroyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 10 työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai joiden vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Aluehallintovirasto valvoo jatkossa myös digipalvelulainmuutoksen mukaisten uusien velvoitteiden toteutumista. Lain siirtymäaika koskee myös valvontaa. Aluehallintoviraston toimivalta lakimuutoksen uusien velvoitteiden valvonnassa alkaa siis kesäkuun 2025 lopussa.

”Esteettömyysdirektiivin toimeenpaneva lakiuudistus on tärkeä askel digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisuuden edistämisessä”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikön päällikkö Viena Rainio. ”Digipalvelulakiin tulee laajoja muutoksia, joten myös meillä valvontaviranomaisena on paljon uutta omaksuttavaa. Pyrimme tarjoamaan monipuolisesti tietoa nettisivuillamme ja tuttuun tapaan meiltä voi kysyä neuvoja ja ohjausta lain tulkintaan”

Valvonnassa vastuu usealla viranomaisella

Esteettömyysdirektiivin toimeenpanevan lainsäädännön osalta valvonta jakaantuu eri viranomaisille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa digipalvelulain velvoitteiden valvonnasta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valvonnan piiriin kuuluvat sähköisen viestinnän palvelujen, audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavien palvelujen ja liikenteen palvelujen (esteettömyystieto) valvonta sekä tuotteiden esteettömyyden markkinavalvonta. Yleisen hätänumeron esteettömyyden valvonnasta vastaa sisäministeriö. Valvovat viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä kokonaisuuden toimeenpanon osalta.

Linkki Finlexiin (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta)

Lisätietoja esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta ja lain sisällöstä:
www.stm.fi/esteettomyysdirektiiviAvautuu uuteen ikkunaan

Tilaa saavutettavuusvalvonnan uutiskirje, jolloin saat ajankohtaisimmat uutiset aiheesta suoraan sähköpostiisi.Avautuu uuteen ikkunaan

Katso myös nämä

Salvia-ohjelmistosta ratkaisu saavutettavuus­valvonnalle

Lue edellinen

Saavutettavuus mahdollistaa itsenäisemmän elämän

Lue seuraava