Hakutulokset

8 tulosta haulla "yhdenvertaisuus"

”Selkeä ja yksinkertainen” on näkövammaisen kannalta hyvä suunnitteluperiaate

Anneli Iltanen on elänyt arkeaan niin näkevänä kuin sokeanakin Retinitis Pigmentosa -silmäsairauden kanssa. Romaaninen ja espanjalainen filologia vaihtuivat sairauden myötä hierojan ja kuntohoitajan ammattiin sekä järjestötöihin. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset...

Saavutettavuus lunastaa yhdenvertaisuuden vero.fi-palvelussa

...sivulla oloaika laskenut, mikä viittaa laadukkaampaan ja löydettävämpään tietoon. ”Yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo, ja saavutettavuusasiat saavat lainmuutoksen ansiosta painoarvoa eri tavalla kuin ennen. Valtavirtaistumisen myötä muutoksia ei tarvitse kyseenalaistaa...

Webinaari 20.1.2021: "Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus"

...1. Aloitus Alkusanat Digipalvelulain vaatimukset (videot ja äänilähetykset), Emilia Ojala / AVI 2. Yhdenvertaisuus demokraattisessa yhteiskunnassa (9.20–9.45) Anne Ketola / Tampereen yliopisto Merja Heikkonen / VANE 3. Videoiden ja äänilähetysten...

Korkeakoulun opinto­hallinta­järjestel­män on oltava saavutettavuus­vaatimusten mukainen

...käyttäjien ei tarvitsisi erikseen pyytää sisältöä saavutettavana. Aluehallintovirasto on pyytänyt asiassa lausunnon myös yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja ottanut huomioon sen, mitä valtuutettu on lausunut yhdenvertaisuuden kannalta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan apua tulisi olla saatavilla...

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

...tehdään alusta lähtien yhdenvertaisuus huomioiden mahdollisimman monelle sopiviksi. Saavutettavuus on jatkuva prosessi eikä kertaluonteinen tehtävä. Näin ollen viranomaisen tulee varmistaa, että digitaalinen palvelu pysyy saavutettavana. Esimerkiksi kun palveluun tehdään päivityksiä,...

Saavutettavuus­puutteita ei voi jättää korjaamatta

...tarjoaminen ei poista velvoitetta täyttää digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset sovelluksen osalta. Aluehallintovirasto on käsitellyt asiaa vain digipalvelulain näkökulmasta. Yksittäiset tapaukset voi lisäksi saattaa vireille yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, jotka voivat tutkia...

Saavutettavuus mahdollistaa itsenäisemmän elämän

...kiinnittävät huomiota selosteiden löydettävyyteen ja ajantasaisuuteen. Lue lisää saavutettavuusselosteesta. Yhdenvertaisuus lisää itsenäisyyttä Sellaiset digipalvelut, joissa on panostettu saavutettavuuteen, ovat parantaneet käyttäjien mahdollisuuksia itsenäiseen ja yhdenvertaiseen elämään. Se näkyy myös haastateltaviemme...

Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus -webinaari 20.1.2021

Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus puhuttaa lain piiriin kuuluvia toimijoita. Kuinka toteutetaan saavutettava podcast? Tarvitseeko livelähetykset tekstittää? Mitä on kuvailutulkkaus? Näitä ja muita mieltä askarruttavia kysymyksiä puitiin webinaarissamme tammikuussa 2021. Webinaarin...