Hakutulokset

9 tulosta haulla "tasa-arvo"

Saavutettavuuden monta puolta

...apuvälineiden ansiosta tarkistaa nykyään miltei ohimennen älypuhelimen näyttöä pyyhkäisemällä, ovat onnistuneen käyttökokemuksen kolme edellytystä pysyneet edelleen samoina eli saavutettava palvelu, toimiva apuväline ja osaava käyttäjä. Mahdollisuus itsenäiseen asiointiin edesauttaa tasa-arvon...

Vinkkejä selosteen täyttämiseen

...ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digipalveluita. Digipalvelulaki panee täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102). Lue digipalvelulaki tästä Miksi saavutettavuusdirektiivi on laadittu? EU:n saavutettavuusdirektiivi on laadittu edistämään yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa...

Syöpäjärjestöjen saavutettavuustyö: Sama kokemus kaikille aisteille

...kiinteä osa kaikkea viestintää Syöpäjärjestöjen keskeisiä arvoja ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen, ja saavutettavuustyö nähdäänkin osana laajempaa kokonaisuutta. Yksittäiseen verkkosivuun keskittymisen sijaan saavutettavuus halutaan tuoda osaksi kaikkea Syöpäjärjestöjen viestintää ja...

Korkeakoulun opinto­hallinta­järjestel­män on oltava saavutettavuus­vaatimusten mukainen

...myös virka-ajan ulkopuolella, jolloin opintohallintajärjestelmä on muidenkin opiskelijoiden käytössä. Aluehallintovirasto on käsitellyt asiaa vain digipalvelulain näkökulmasta. Yksittäiset tapaukset voi lisäksi saattaa vireille yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, jotka voivat tutkia...

Saavutettavuus­puutteita ei voi jättää korjaamatta

...tarjoaminen ei poista velvoitetta täyttää digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset sovelluksen osalta. Aluehallintovirasto on käsitellyt asiaa vain digipalvelulain näkökulmasta. Yksittäiset tapaukset voi lisäksi saattaa vireille yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, jotka voivat tutkia...

Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus

...myöskään saa olla sellaista toistuvasti vilkkuvaa sisältöä, joka voi aiheuttaa sairaskohtauksen esimerkiksi epilepsiaa sairastavalle henkilölle (kriteeri 2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo). Mitkä videot pitää tehdä saavutettaviksi? Lain mukaan kaikki...

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mm. lomake-elementit, linkit ja skriptien luomat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti ja tieto näiden...

Saavutettavuus lunastaa yhdenvertaisuuden vero.fi-palvelussa

...sivulla oloaika laskenut, mikä viittaa laadukkaampaan ja löydettävämpään tietoon. ”Yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo, ja saavutettavuusasiat saavat lainmuutoksen ansiosta painoarvoa eri tavalla kuin ennen. Valtavirtaistumisen myötä muutoksia ei tarvitse kyseenalaistaa...

Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuston hankinta: näin otimme saavutettavuuden huomioon

...varmistua siitä, että saavutettavuus todellakin huomioidaan. Saavutettavuusvaatimukset.fi Saavutettavuusvaatimukset.fi julkaistiin kesäkuussa 2019. Verkkosivuston tuli täyttää heti alusta lähtien digipalvelulain velvoitteet saavutettavuudesta. Sivuston hankinta toteutettiin pienhankintana, koska hankintalain kansallinen raja-arvo alittui. Tarjouspyynnöt...