Hakutulokset

51 tulosta haulla "laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta"

Digipalvelulain vaatimukset

...saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Lisäksi taustalla...

Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

...haasteita. Yhtenäinen toimintalogiikka eri sivustojen välillä auttaisi epävarmempia digipalvelujen käyttäjiä. Vaikka digipalvelulaki ei ota kantaa palvelujen kieleen eikä se velvoita selkokielen käyttöön, aiomme omalla viestinnällämme korostaa käytettävyyden, sisältöjen ymmärrettävyyden ja...

WCAG 2.1: lain vaatimukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Poikkeuksena ovat suorat verkkolähetykset (video- tai äänilähetykset), joiden ei tarvitse noudattaa kriteerejä. Näin...

Sanastoa ja termejä

...tämä lähtökohta pidetään mukana koko suunnittelun ja toteutuksen ajan. Lisätietoa Design for all -periaatteesta Wikipediassa Digipalvelulaki, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, myös saavutettavuuslaki Huhtikuussa voimaan tullut laki, joka toteuttaa saavutettavuusdirektiivin Suomessa....

Muita lakeja

...eli asiointilaki (13/2003) Laissa säädetään viranomaisten ja näiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sähköisessä asioinnissa. Tätä lakia täydentää ja tarkentaa merkittävästi lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta toinen luku, joka edistää digitaalisten...

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on velvoittanut viranomaiset tarjoamaan saavutettavia digipalveluita verkkosivustojen osalta viimeistään 23.9.2020 lähtien ja 23.6.2021 lähtien myös mobiilisovellusten on oltava saavutettavia. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on merkittävä yhdenvertaisuustekijä, jotta...

Vuosien 2020–2021 verkko­sivustojen ja mobiili­sovellusten saavutettavuuden valvonnan tulokset: digi­palvelujen saavutettavuudessa vaihtelua, puutteita löytyi

...digitaalisten palvelujen saavutettavuuden valvonnasta 2020-2021 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki)   Medialle: Eetu Komsi, ylitarkastaja, saavutettavuuden valvonta, 0295 016 571 (23.12.–31.1.) Viena Rainio, ylitarkastaja, yksikön päällikkö, saavutettavuuden valvonta, 0295 016...

Digipalvelulaki osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa

...neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ns. saavutettavuusdirektiivi on toimeenpantu Suomessa lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Digipalvelulain soveltamisalasta Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (jälj. digipalvelulaki) on otettu...

Mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee?

Sisällöt ja toiminnallisuudet, joita laki koskee Alle on listattu keskeisiä sisältöjä ja toiminnallisuuksia, joita laki koskee. Tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, että laki koskee suurinta osaa verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja...

Vinkkejä selosteen täyttämiseen

...selosteen. Tämä helpottaa teidän työtä sekä selosteiden ylläpitoa ja auttaa käyttäjää löytämään tarpeellisen tiedon nopeasti. Mitkä ovat saavutettavuusvaatimukset? Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1...