Hakutulokset

4 tulosta haulla "kanteluratkaisu"

Saavutettavuusselosteet ja saavutettavuuspalautteeseen vastaaminen olivat kanteluratkaisujen keskiössä vuonna 2023

...2023 aluehallintovirasto teki kaiken kaikkiaan 22 saavutettavuuteen liittyvää kanteluratkaisua. Vireille tulleista kanteluista aluehallintovirasto antoi kanteluratkaisujen myötä hallinnollista ohjausta 11 palveluntarjoajalle. Aluehallintovirasto kiinnitti pääasiassa huomiota tai ilmaisi käsityksensä digipalvelulain mukaisten vaatimusten...

Ohjauskirje suorien lähetysten tallenteiden julkaisusta ja kohtuuttomasta rasitteesta

...saattaa videot saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi nopeamminkin kuin 14 vuorokaudessa. Aluehallintoviraston johtopäätökset suorien lähetysten tallenteiden julkaisusta Aluehallintovirasto on muun muassa kanteluratkaisuissaan todennut, että digipalvelulaissa säädetty 14 vuorokauden määräaika on tarkoitettu verkkoon jätettävän...

Aluehallintovirasto antoi oikeusministeriölle määräyksen saattaa finlex.fi-verkkosivusto saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi

...mukaiseksi 28.2.2025 mennessä. Aluehallintovirasto kiinnitti jo vuonna 2022 antamassaan finlex.fi-sivustoa koskevassa kanteluratkaisussaan oikeusministeriön huomiota saavutettavuusvaatimusten noudattamiseen, joten palvelussa olevat saavutettavuuspuutteet ovat olleet jo pitkään oikeusministeriön tiedossa. Finlex-palvelu on oikeusministeriön tarjoama...

Oikeudellista tietoaineistoa tarjoavan palvelun saavutettavuudessa merkittävästi parannettavaa

...tulee kertoa saavutettavuusselosteella. Aluehallintoviraston mukaan palvelussa olevat saavutettavuuspuutteet ovat olleet palveluntarjoajan tiedossa jo pidemmän aikaa. Aluehallintovirasto on vuonna 2022 antamassaan kanteluratkaisussa kiinnittänyt palveluntarjoajan huomiota digipalvelulaissa säädettyihin saavutettavuusvaatimuksiin ja palvelun saavutettavuusselosteeseen....