Hakutulokset

8 tulosta haulla "kantelu"

Käyttäjän oikeudet

...ottaa yhteyttä meihin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja tehdä selvityspyynnön tai kantelun saavutettavuuspuutteista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viranomainen, joka valvoo Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista. Muista kuitenkin aina esittää pyyntö tai antaa palautetta ensin...

Saavutettavuus­vaatimuksista ei voi poiketa vetoamalla tulevaan kokonais­uudistukseen

Asian kuvaaminen Kantelu koski ministeriön hallinnoimaa verkkosivustoa. Kantelussa tuotiin esille, että verkkosivusto ei skaalaudu eri päätelaitteille. Avin selvittäessä asiaa osoittautui, että palvelussa on muitakin saavutettavuuspuutteita. Asian ratkaisu Aluehallintovirasto kiinnitti ratkaisussaan...

Tee saavutettavuuskantelu tai pyydä selvitystä

...ilmoituksen nimettömänä. Huomioi: Kantelu on lähtökohtaisesti julkinen(Pakollinen) Aluehallintovirasto ottaa sinuun yhteyttä. Huomioi, että jos otamme kantelusi tutkittavaksi, kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki toimittamasi asiakirjat. Nimesi tulee...

Kohtuutonta rasitetta voi perustella vain kattavalla kokonaisarviolla

Asian kuvaaminen Kantelu koski valtion viranomaisen digitaalista palvelua, joka on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille, kotitalouksille, seuroille ja yhdistyksille. Asiaa selvitettäessä osoittautui, että käytännössä lähes koko palvelu on ei-saavutettava eikä täytä...

Korkeakoulun opinto­hallinta­järjestel­män on oltava saavutettavuus­vaatimusten mukainen

Asian kuvaaminen Kantelu koski korkeakoulun opintohallintajärjestelmää. Kantelun mukaan opintohallintajärjestelmässä on vakavia saavutettavuuspuutteita, joista osa on ajoitettu korjattavaksi vasta vuonna 2023. Saavutettavuuspuutteet tekevät järjestelmän käytön tällä hetkellä näkövammaiselle henkilölle lähes mahdottomaksi....

Aluehallinto­virastolta huomautus Helsingin yliopistolle – Sisu-järjestelmän vakavat saavutettavuus­puutteet estävät opiskelijoiden yhden­vertaisuuden toteutumista

...Helsingin yliopistolle huomautuksen lain vastaisesta toiminnasta.” Huomautus on aluehallintoviraston keinovalikoimasta ankarin tapa puuttua kantelun perusteella havaittuun lainvastaiseen toimintaan. Aluehallintoviraston ohjauksen mukaan Helsingin yliopiston täytyy viivytyksettä korjata Sisun saavutettavuuspuutteet niin, että...

Saavutettavuusseloste on löydyttävä helposti ja sitä on ylläpidettävä verkkosivujen uudistamishankkeesta huolimatta

Asian kuvaaminen Kantelu koski kaupungin verkkosivuja, joilta puuttuivat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, otsikoissa ei käytetä tyylejä (H1) eikä valikkoa voi selata näppäimistöllä. Asian ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta kiinnitti ratkaisussaan kaupungin huomiota...

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös organisaation Facebook-sivullaan julkaisemia videoita ja suoran lähetyksen tallenteita

Asian kuvaaminen Kantelu koski seurakunnan Facebook-sivua, jossa julkaistiin tekstittämättömiä videoita ja suoran lähetyksen (live) -tallenteita. Asian ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta kiinnitti ratkaisussaan seurakunnan huomiota Facebook-sivulla julkaistujen videoiden ja tallenteiden saavutettavuusvaatimuksiin...