Hakutulokset

5 tulosta haulla "hankinta"

Miten tilataan saavutettavat verkkosivut?

...saavutettavuuden hankintaosaamista. Samoja ohjeita voi soveltaa muihinkin verkkopalveluihin, vaikkapa mobiilisovelluksen tilaamiseen. 1. Saavutettavuus mukana jokaisessa vaiheessa Saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon alusta asti, jo verkkosivuston suunnittelussa. Varaa budjetissa rahaa saavutettavuusratkaisuihin ja...

Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuston hankinta: näin otimme saavutettavuuden huomioon

...varmistua siitä, että saavutettavuus todellakin huomioidaan. Saavutettavuusvaatimukset.fi Saavutettavuusvaatimukset.fi julkaistiin kesäkuussa 2019. Verkkosivuston tuli täyttää heti alusta lähtien digipalvelulain velvoitteet saavutettavuudesta. Sivuston hankinta toteutettiin pienhankintana, koska hankintalain kansallinen raja-arvo alittui. Tarjouspyynnöt...

Muita lakeja

...palvelujen saatavuutta, laatua ja tietoturvallisuutta. Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (1397/2016) Laki tulee ottaa huomioon uusia hankintoja tehtäessä. Laki velvoittaa myös saavutettavuuden huomioimiseen, kun tehdään uusi hankinta. Vesi- ja energiahuollon,...

Viranomainen, tunnista velvolli­suutesi digipalvelujen saavutetta­vuuden osalta

...Saavutettavuuden edistämisen tiellä ensimmäinen harha-askel tapahtuu helposti jo ennen kuin matka edes kunnolla alkaa, eli uuden digitaalisen palvelun hankintaa suunniteltaessa. Digipalvelulain lisäksi hankintalaki velvoittaa, että uuden digitaalisen palvelun tulee olla...

Digitaalinen saavutettavuus on paitsi vaatimus, myös kilpailutekijä

...niin, että se ei toteudu. Syynä tähän voi olla, että ostaja ei ole osannut vaatia saavutettavuutta, tai hankintapäätöksen yhteydessä ei ole varmistettu, että saavutettavuus toteutuu. Lisäksi voi olla niinkin, että...