Hakutulokset

12 tulosta haulla "digipalvelulaki"

Digipalvelulaki osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa

...neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ns. saavutettavuusdirektiivi on toimeenpantu Suomessa lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Digipalvelulain soveltamisalasta Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (jälj. digipalvelulaki) on otettu...

Digipalvelulain vaatimukset

Tästä osiosta löydät tietoa lain vaatimuksista ja siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa. Lisäksi löydät tietoa muusta lainsäädännöstä, joka ohjaa saavutettavuuden huomiointiin. Kolme vaatimusta Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen...

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

...virheetöntä ja loogista, standardien ja ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä. Hyötyä sekä tekijöille että...

Viranomaisten uusilta verkkosivuilta puuttuu lain vaatimia saavutettavuustietoja

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaiset noudattamaan sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa saavutettavuusvaatimuksia ja laatimaan verkkosivustoistaan saavutettavuusselosteen. Selosteen täytyy sisältää EU:n vaatimat tiedot mm. sivuston saavutettavuuspuutteista, ja organisaatioiden on julkaistava seloste verkkosivuillaan. Digipalvelulaki on...

Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

...haasteita. Yhtenäinen toimintalogiikka eri sivustojen välillä auttaisi epävarmempia digipalvelujen käyttäjiä. Vaikka digipalvelulaki ei ota kantaa palvelujen kieleen eikä se velvoita selkokielen käyttöön, aiomme omalla viestinnällämme korostaa käytettävyyden, sisältöjen ymmärrettävyyden ja...

Viranomaisten verkkosivustojen on oltava lain mukaan saavutettavat 23.9.2020 

Saavutettavuuden toteuttaminen mahdollistaa nykyistä suuremmalle joukolle käyttäjiä digitaalisten palvelujen itsenäisen käytön. On arvioitu, että Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Digipalvelulain noudattaminen parantaa erityisesti vammaisten...

Saavutettavuusvaatimusten ensimmäinen siirtymäaika päättyy 23.9.2019

Ensimmäisessä vaiheessa laki koskee julkisen sektorin verkkosivustoja, jotka on otettu käyttöön 22.9.2018 jälkeen. Toisessa vaiheessa laki velvoittaa myös aiemmin julkaistuja julkisen sektorin verkkosivustoja, ja tämä siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Yksityisen sektorin...

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset -koulutus eOppivassa 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö on julkaissut uuden koulutuksen eOppivassa, joka selventää mitkä ovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset, kuinka vaatimuksiin vastataan ja keitä ne koskevat. Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva saavutettavuuden merkityksestä digitaalisessa yhteiskunnassa...

Vinkkejä selosteen täyttämiseen

...ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digipalveluita. Digipalvelulaki panee täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivin (2016/2102). Lue digipalvelulaki tästä Miksi saavutettavuusdirektiivi on laadittu? EU:n saavutettavuusdirektiivi on laadittu edistämään yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa...

Sanastoa ja termejä

...ja tämä lähtökohta pidetään mukana koko suunnittelun ja toteutuksen ajan. Lisätietoa Design for all -periaatteesta Wikipediassa Digipalvelulaki, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, myös saavutettavuuslaki Huhtikuussa voimaan tullut laki, joka toteuttaa saavutettavuusdirektiivin...