Hakutulokset

14 tulosta haulla "digipalvelulaki"

Digipalvelulaki osa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa

...neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ns. saavutettavuusdirektiivi on toimeenpantu Suomessa lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Digipalvelulain soveltamisalasta Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (jälj. digipalvelulaki) on otettu...

Digipalvelulain vaatimukset

Tästä osiosta löydät tietoa lain vaatimuksista ja siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa. Lisäksi löydät tietoa muusta lainsäädännöstä, joka ohjaa saavutettavuuden huomiointiin. Kolme vaatimusta Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen...

Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea

...virheetöntä ja loogista, standardien ja ohjeistusten mukainen. Verkkosivusto toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Digipalvelulaki on tuonut nämä velvoitteet osaksi Suomen lainsäädäntöä. Hyötyä sekä tekijöille että...

Viranomaisten uusilta verkkosivuilta puuttuu lain vaatimia saavutettavuustietoja

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaiset noudattamaan sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa saavutettavuusvaatimuksia ja laatimaan verkkosivustoistaan saavutettavuusselosteen. Selosteen täytyy sisältää EU:n vaatimat tiedot mm. sivuston saavutettavuuspuutteista, ja organisaatioiden on julkaistava seloste verkkosivuillaan. Digipalvelulaki on...

Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

...haasteita. Yhtenäinen toimintalogiikka eri sivustojen välillä auttaisi epävarmempia digipalvelujen käyttäjiä. Vaikka digipalvelulaki ei ota kantaa palvelujen kieleen eikä se velvoita selkokielen käyttöön, aiomme omalla viestinnällämme korostaa käytettävyyden, sisältöjen ymmärrettävyyden ja...

Saavutettavuuden monta puolta

Suurin syy siihen, että Vallu ehti maaliin nappaamaan hopeaa ennen kuin minulla oli asiasta aavistustakaan, taisi kuitenkin olla oma kehno ruudunlukuohjelman käyttötaitoni. Vaikka Konosen sijoituksen voisi näkövammainenkin saavutettavampien palvelujen ja...

Valvontaviranomaisen tehtävät

Meidän tehtävänämme on: antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuuteen liittyvien oikeuksien toteuttamisesta käsitellä ilmoituksia eli kanteluita ja selvityspyyntöjä digitaalisten palvelujen käyttäjien kohtaamista saavutettavuuspuutteista tehdä vuosittaista valvontaa EU-komission määrittelemien...

Viranomaisten verkkosivustojen on oltava lain mukaan saavutettavat 23.9.2020 

Saavutettavuuden toteuttaminen mahdollistaa nykyistä suuremmalle joukolle käyttäjiä digitaalisten palvelujen itsenäisen käytön. On arvioitu, että Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Digipalvelulain noudattaminen parantaa erityisesti vammaisten...

Saavutettavuusvaatimusten ensimmäinen siirtymäaika päättyy 23.9.2019

Ensimmäisessä vaiheessa laki koskee julkisen sektorin verkkosivustoja, jotka on otettu käyttöön 22.9.2018 jälkeen. Toisessa vaiheessa laki velvoittaa myös aiemmin julkaistuja julkisen sektorin verkkosivustoja, ja tämä siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Yksityisen sektorin...

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset -koulutus eOppivassa 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö on julkaissut uuden koulutuksen eOppivassa, joka selventää mitkä ovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset, kuinka vaatimuksiin vastataan ja keitä ne koskevat. Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva saavutettavuuden merkityksestä digitaalisessa yhteiskunnassa...