Till media

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen publicerades i maj 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger råd och anvisningar om webbtillgänglighet.

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrevet om webbtillgänglighet och håll dig uppdaterad om aktuella frågor. Vi skickar ett nyhetsbrev ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet utkommer på både finska och svenska.

Beställ vårt nyhetsbrev

Frågor och intervjuer

RFV:s enhet för tillgänglighetstillsyn, det vill säga webbtillgänglighetsteamet:
webbtillganglighet@rfv.fi

Emilia Ojala, jurist, enhetschef: emilia.ojala@rfv.fi, tfn 0295 016 479

Johanna Koskela, överinspektör: johanna.koskela@rfv.fi, tfn 0295 016 545

Viena Rainio, överinspektör (även på svenska): viena.rainio@rfv.fi, tfn 0295 016 505

 

Pressmeddelanden

Ny lag förbättrar tillgängligheten till offentliga webbplatser och mobilapplikationer, 1.4.2019