Digital tillgänglighet – delaktighet för alla

WCAG-kriterierna

Bekanta dig med lagens krav på tillgänglighet.

Vilka berörs av tillgänglighetskraven?

Diverse aktörer är skyldiga att se till att deras digitala tjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgängliga webbvideor

Varför är undertexter i videor viktiga?

Aktuellt

Seminarium på finska om det praktiska tillgänglighetsarbetet

Seminariet Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä ordnas i Tammerfors på hotell Koskipuisto onsdagen den 18 september 2019. Under dagen får vi höra mer om webbtillgänglighet i praktiken ur såväl olika användares som organisationers perspektiv. Välkommen!

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Vad är det som gör seniorer till en specialgrupp när det gäller webbanvändning? Vilka hör till denna grupp? Kan man beakta deras behov på något sätt? Och skulle man ens kunna få dem alla att använda webben även om alla tjänster planerades för dem?

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

WCAG-riktlinjerna uppdaterades till version 2.1 sommaren 2018. Den senaste versionen omfattar sammanlagt 78 kriterier. I praktiken förpliktar lagen att 49 kriterier på A- och AA-nivå ska uppfyllas.
Se allt under aktuellt