Lait ja standardit

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Tästä osiosta löydät tietoa lain vaatimuksista ja siitä, millaisia toimijoita laki velvoittaa. Lisäksi löydät tietoa muusta lainsäädännöstä, joka ohjaa saavutettavuuden huomiointiin.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa Suomessa ns. saavutettavuusdirektiivin. Lain ja direktiivin taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate.

Laki velvoittaa käytännössä noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Lain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Lain vaatimukset eivät takaa täydellistä saavutettavuutta

Lain saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei takaa, että verkkopalvelu olisi kaikille ihmisille saavutettava tai helppokäyttöinen. Digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisella voidaan parantaa erityisesti sitä, että verkkopalvelua voi ylipäänsä käyttää erilaisilla laitteilla ja avustavilla teknologioilla.