Suuntana sama määränpää

Julkisen hallinnon organisaatiot suunnistavat tällä hetkellä kaikki kohti samaa määränpäätä - saavutettavia digitaalisia palveluita.

Järjestöt toivovat digipalveluilta teknisen saavutettavuuden lisäksi selkeyttä ja loogisuutta

Aluehallintoviraston (AVI) saavutettavuuden valvonnan yksikkö järjesti marraskuussa järjestöjen kuulemistilaisuuden. Tapaamisessa käytiin avointa keskustelua laista digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaista.

Saavutettavuuden saavuttaminen - Jyväskylän kaupungin www-sivut

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta hyväksyttiin Suomessa keväällä 2019. Internet-sivujen pitäisi olla saavutettavat viimeistään 2020 syyskuussa.

Saavutettava Kotka

Työ saavutettavuuden saavuttamiseksi alkoi Kotkassa verkkosivu-uudistuksen myötä.

Saavutettavuus jalkautuu kouluttaen ja havainnoiden

Kun organisaatiossa on satoja täysin toisistaan poikkeavia verkko-, digi- ja mobiilipalveluja, joista teknisesti tai sisällöllisesti vastaa arviolta tuhat ihmistä, saavutettavuuden jalkauttaminen tuntuu toisinaan Go-peliltä tekoälyä vastaan.

Saavutettavuus osana kuntasivuston uudistamista

Raahen kaupungin verkkosivusto uudistettiin vuonna 2018. Yksi päätavoitteista oli, että uudistettu verkkosivusto noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Tätä tavoiteltiin sitomalla saavutettavuus kiinteäksi osaksi uudistamisen työprosessia.